Organisatievorm en werkgroepen

Organisatievorm

Het Binnenstad Bewoners Netwerk is geen vereniging met statuten en reglementen. Ook zijn niet altijd de doelstellingen en werkwijze van de verschillende werkgroepen vastgelegd. De leden worden min of meer willekeurig gerekruteerd op hun bereidheid ‘iets’ voor de binnenstad te willen betekenen. Initiatieven ontstaan meestal spontaan en worden door de werkgroepen nader uitgewerkt.

Op dit moment bestaat het Binnenstad Bewoners Netwerk uit een aantal personen die eens per maand met elkaar overleggen. Van deze bespreking wordt een verslag gemaakt met een opsomming van de afgesproken actiepunten. Meestal is het zo dat een lid van het Binnenstad Bewoners Netwerk de voorzitter is van een werkgroep.

Onder het Binnenstad Bewoners Netwerk fungeren een aantal werkgroepen met ieder een eigen functie of doelgroep. In deze werkgroepen zijn, behalve leden van het Binnenstad Bewoners Netwerk op vaste basis, ook personen actief op projectbasis. Deze werkgroepen komen regelmatig bij elkaar. In de vergadering van het Binnenstad Bewoners Netwerk wordt hiervan verslag gedaan. Klik op de naam van de werkgroep om meer informatie over de betreffende werkgroep te krijgen.

De werkgroepen

BBN Nieuws/website
Buurtbudget
Openbare ruimte
Nieuwe bewoners
Groen
Goeie buren
Duurzame binnenstad

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.