Door op deze afbeelding te klikken gaat u altijd terug naar het begin van de BBN-website

Welkom op de website van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort

Berichten van het BBN, klik op de link om naar het betreffende bericht te gaan.

BBN Nieuws 123 (december 2017) is verschenen. Dit is een digitaal nummer. Klik op Aanmelden digitale nieuwsbrief om u te abonneren op de digitale versie.

Buurtbudget 2018: De eerste aanvragen voor het buurtbudget 2018 zijn al ontvangen. Vooruitlopend op de publicatie over het buurtbudget 2018 staan de aanvraagformulieren al op onze website. Halverwege maart 2018 wordt besloten welke activiteiten een bijdrage ontvangen.

Nieuwsberichten uit de binnenstad, met: Concert bariton Bob Kauffmann en pianist Daniel Kool in de Mannenzaal en meer berichten, laatste update 8 december.

Notulen BBN vergadering 19 september 2017 staan op onze website. De volgende vergadering is op dinsdag 14 november om 20.00 uur in de 'Rooie Cent', Hooglandseweg-Zuid 34. Tijdens de vergaderingen kan een ieder onderwerpen die betrekking hebben op de binnenstad aan de orde stellen. Koms eens langs!

Foto's van lezers. We ontvingen een foto van Lily van den Broeke. Heeft u ook een mooie foto voor deze rubriek? Stuur uw foto per e-mail op naar: info@bbn-amersfoort.nl.

Nieuw adres seniorentafel: ingaande dinsdag 19 september 2017 vindt de maandelijkse seniorentafel plaats op een ander adres. De nieuwe locatie is Stadscafé, Lieve Vrouwekerkhof 3. Het tijdstip blijft ongewijzigd, van 10:30 tot 12:00.

Goeie buren in de binnenstad van Amersfoort. Wie doet mee? Meldt u dan aan via het aanmeldingsformulier. Lees ook de Blog.

Buurtbudget 2017: thema is 'B(l)oeiende binnenstad'. Het beschikbare budget voor 2017 is inmiddels verdeeld en de verdeling is daar gespecificeerd. Ook is meer te lezen over de subidies voor projecten in 2017 via 'Indebuurt033' (of klik hier).

In het gastenboek/forum: Een Mooye stadsbron, laatste update op 28 februari.


Volgende BBN Nieuws:

BBN Nieuws 123 wordt rond 1 december verwacht. Dit nummer wordt alleen digitaal verspreid.

Heeft u nieuws voor het BBN nieuws?

Binnenstadbewoners worden van harte uitgenodigd om materiaal aan te leveren voor het BBN Nieuws. Dat kan per e-mail op: info@bbn-amersfoort.nl of per post naar: Redactie BBN Nieuws, Teut 67, 3811 WN Amersfoort.

Meldpunt woonomgeving:

Via het Meldpunt woonomgeving kunt u iets doorgeven over het onderhoud van bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair.

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort:

Wat is de SGLA en wat zijn haar achtergronden?
De samenwerking tussen de verschillende groeperingen die samen de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) vormen bestaat sinds 1993. In september 1995 is de vereniging officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij zet zich in voor het behoud van een goed leefklimaat in Amersfoort in het algemeen en in de wijken in het bijzonder. In Amersfoort is de dynamiek van de ontwikkelingen groot, zo groot dat het bijna onvermijdelijk is dat hieruit verschillen van mening tussen bewoners en hun bestuur ontstaan. Verschillen van mening waarbij de gemeente soms een beleid voert dat op gespannen voet lijkt te staan met de directe belangen van de bewoners. Op veel plaatsen in de stad heeft dit tot gevolg gehad dat burgers zich in belangengroepen organiseren en zich inzetten om het beleid in voor hen gunstige zin te beïnvloeden. Daarbij worden alle wettelijke middelen toegepast die naar het gevoel van de betrokkenen naar het doel kunnen leiden.
Lees verder op www.sgla.nl

Laat eens wat van u horen!

Wat vindt u van de website van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort? Heeft u vragen of tips voor ons? Of iets voor de agenda? Gebruik dan het reactieformulier en gastenboek: stuur een reactie, vraag of opmerking naar het Binnenstad Bewoners Netwerk.

Deze site is voor het laatst op 8 december 2017 gewijzigd.

Website statistieken gratis, LetsStat X1