Door op deze afbeelding te klikken gaat u altijd terug naar het begin van de BBN-website

Welkom op de website van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort

Berichten van het BBN, klik op de link om naar het betreffende bericht te gaan.

Oproep: wie weet een parkeerplaats voor een scooter in de binnenstad? Wie helpt of heeft een idee?

BBN Nieuws 129 (november 2018) is verschenen. Dit is een digitaal nummer. Klik op Aanmelden digitale nieuwsbrief om u te abonneren op de digitale versie. In maart 2019 bestaat uit BBN Nieuws 20 jaar. Klik hier om een scan van de voorkant van dat eerste nummer te bekijken. Voor de overige pagina's: pagina 2, pagina 3 en pagina 4.

Nieuwsberichten uit de binnenstad: De Luisterlijn Amersfoort heeft extra oren nodig in donkere dagen van het jaar; Inschrijven Tristan Keuris Kamermuziek Concours t/m 31 december en meer berichten, laatste update 13 december.

Goeie buren in de binnenstad van Amersfoort. Wie doet mee? Meldt u dan aan via het aanmeldingsformulier. Lees ook de Blog. En lees hier over het bezoek aan het Hofje Armen de Poth.

Buurtbudget 2018: Op 9 april zijn de buurtbudgetcheques uitgereikt. Op deze pagina kunt u zien welke aanvragers een bijdrage uit het buurtbudget 2018 hebben ontvangen.

Notulen BBN vergadering 17 juli 2018 staan op onze website. De volgende vergadering is op dinsdag 16 oktober om 20.00 uur in de 'Rooie Cent', Hooglandseweg-Zuid 34. Tijdens de vergaderingen kan een ieder onderwerpen die betrekking hebben op de binnenstad aan de orde stellen. Koms eens langs!

Foto's van lezers. We ontvingen een foto van Lily van den Broeke. Heeft u ook een mooie foto voor deze rubriek? Stuur uw foto per e-mail op naar: info@bbn-amersfoort.nl.

Nieuw adres seniorentafel: ingaande dinsdag 19 september 2017 vindt de maandelijkse seniorentafel plaats op een ander adres. De nieuwe locatie is Stadscafé, Lieve Vrouwekerkhof 3. Het tijdstip blijft ongewijzigd, van 10:30 tot 12:00.

In het gastenboek/forum: Een Mooye stadsbron, laatste update op 28 februari.


Heeft u nieuws voor het BBN nieuws?

Binnenstadbewoners worden van harte uitgenodigd om materiaal aan te leveren voor het BBN Nieuws. Dat kan per e-mail op: info@bbn-amersfoort.nl of per post naar: Redactie BBN Nieuws, Teut 67, 3811 WN Amersfoort.

Meldpunt woonomgeving:

Via het Meldpunt woonomgeving kunt u iets doorgeven over het onderhoud van bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair.

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort:

Wat is de SGLA en wat zijn haar achtergronden?
De samenwerking tussen de verschillende groeperingen die samen de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) vormen bestaat sinds 1993. In september 1995 is de vereniging officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij zet zich in voor het behoud van een goed leefklimaat in Amersfoort in het algemeen en in de wijken in het bijzonder. In Amersfoort is de dynamiek van de ontwikkelingen groot, zo groot dat het bijna onvermijdelijk is dat hieruit verschillen van mening tussen bewoners en hun bestuur ontstaan. Verschillen van mening waarbij de gemeente soms een beleid voert dat op gespannen voet lijkt te staan met de directe belangen van de bewoners. Op veel plaatsen in de stad heeft dit tot gevolg gehad dat burgers zich in belangengroepen organiseren en zich inzetten om het beleid in voor hen gunstige zin te beïnvloeden. Daarbij worden alle wettelijke middelen toegepast die naar het gevoel van de betrokkenen naar het doel kunnen leiden.
Lees verder op www.sgla.nl

Laat eens wat van u horen!

Wat vindt u van de website van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort? Heeft u vragen of tips voor ons? Of iets voor de agenda? Stuur ons een e-mail: info@bbn-amersfoort.nl.

Deze site is voor het laatst op 13 december 2018 gewijzigd.

Het BBN houdt rekening met uw privacy! Onze website plaatst geen cookies op uw computer. E-mail wordt na beantwoording of doorsturen verwijderd. De maillijst voor de digitale versie van het BBN Nieuws wordt off-line bijgehouden, staat niet op deze server en is niet openbaar. Hetzelfde geldt voor de ledenlijst van het BBN en haar werkgroepen. Ook de gegevens voor het bijhouden van het buurtbudget worden off-line bewaard, staan niet op deze server en worden verwijderd na de wettelijke bewaartermijn.

Website statistieken gratis, LetsStat X1