Door op deze afbeelding te klikken gaat u altijd terug naar het begin van de BBN-website

Welkom op de website van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort

Berichten van het BBN, klik op de link om naar het betreffende bericht te gaan.

Over het BBN: Helpt het wat het BBN doet?

BBN Nieuws 162 (mei 2024) is verschenen. Dit nummer wordt ook huis-aan-huis verspreid in de binnenstad. Klik op Aanmelden digitale nieuwsbrief om u te abonneren op de digitale versie.

Buurtbudget 2024: Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het buurtbudget 2024 staat op onze website. Aanvragen voor een bijdrage uit het buurtbudget 2024 moeten voor of op 11 maart 2024 binnen zijn bij de buurtbudgetcommissie van de binnenstad.

Inmiddels is het duidelijk dat alle aanvragen samen voor een bijdrage uit het buurtbudget 2024 het beschikbare budget ver te boven gaan. Op dit moment is voor 33.429 euro aan aanvragen binnen, terwijl maar 23.900 euro beschikbaar is. Dat betekent dat niet alle aanvragers het volledige bedrag toegezegd gaan krijgen en sommige aanvragen wellicht afgekeurd moeten worden. Aanvragen die nu nog binnenkomen worden op een wachtlijst gezet en worden beoordeeld als weer buurtbudget beschikbaar komt, bijvoorbeeld omdat een project niet doorgaat.

Het inhoudelijk verslag over de besteding van het buurtbudget 2023 in de binnenstad van Amersfoort is ook daar in pdf-formaat te downloaden. De inhoudelijke verslagen over de besteding van het buurtbudget 2016 t/m 2022 kunt u daar ook nog steeds downloaden. De buurtbudgetcommissie streeft naar volledige duidelijkheid over de besteding van het buurtbudget.

Nieuwsberichten uit de binnenstad: Naar meer groen in de binnenstad; Tentoonstelling Slaap! in Kunsthal KAdE en meer berichten, laatste update 4 juni 2024.

Notulen BBN vergadering 16 april 2024 'in gesprek met de gemeente Amersfoort' staan op onze website. De volgende vergadering is op dinsdag 18 juni in de 'Rooie Cent', Hooglandseweg-Zuid 34. Tijdens de vergaderingen kan een ieder onderwerpen die betrekking hebben op de binnenstad aan de orde stellen. Koms eens langs!

Reactie forum Flehite op plannen voor de Hof: klik op deze link om de reactie in pdf-formaat te kunnen lezen.

In het gastenboek/forum: Wie weet het antwoord op een vraag van Willemien Meershoek en Gerda Eerdmans? Laatste update op 16 mei 2023.

Goeie buren in de binnenstad van Amersfoort. Wie doet mee? Meldt u dan aan via het aanmeldingsformulier. Lees ook de Blog. En lees hier over het bezoek aan het Hofje Armen de Poth.

Foto's van lezers. We ontvingen een foto van Lily van den Broeke. Heeft u ook een mooie foto voor deze rubriek? Stuur uw foto per e-mail op naar: info@bbn-amersfoort.nl.


Repair Café Amersfoort Soesterkwartier

Wat doe je met een cd-speler die niet meer open wil? Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met broodroosters die niet meer werken? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten?

Weggooien? Mooi niet! Repareer ’t in het Repair Café! Elke 1e en 3e donderdag van de maand van 13:30-15:30 uur Repair Café Amersfoort Soesterkwartier, Huiskamer bij Bosshardt, Noordewierweg 131 3812DD Amersfoort. Advies en hulp van de deskundigen in het Repair Café gratis. Maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.


Heeft u nieuws voor het BBN nieuws?

Binnenstadbewoners worden van harte uitgenodigd om materiaal aan te leveren voor het BBN Nieuws. Dat kan per e-mail op: info@bbn-amersfoort.nl of per post naar: Redactie BBN Nieuws, Teut 67, 3811 WN Amersfoort.

Meldpunt woonomgeving:

Via het Meldpunt woonomgeving kunt u iets doorgeven over het onderhoud van bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair.

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort:

Wat is de SGLA en wat zijn haar achtergronden?
De samenwerking tussen de verschillende groeperingen die samen de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) vormen bestaat sinds 1993. In september 1995 is de vereniging officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij zet zich in voor het behoud van een goed leefklimaat in Amersfoort in het algemeen en in de wijken in het bijzonder. In Amersfoort is de dynamiek van de ontwikkelingen groot, zo groot dat het bijna onvermijdelijk is dat hieruit verschillen van mening tussen bewoners en hun bestuur ontstaan. Verschillen van mening waarbij de gemeente soms een beleid voert dat op gespannen voet lijkt te staan met de directe belangen van de bewoners. Op veel plaatsen in de stad heeft dit tot gevolg gehad dat burgers zich in belangengroepen organiseren en zich inzetten om het beleid in voor hen gunstige zin te beïnvloeden. Daarbij worden alle wettelijke middelen toegepast die naar het gevoel van de betrokkenen naar het doel kunnen leiden.
Lees verder op www.sgla.nl

Laat eens wat van u horen!

Wat vindt u van de website van het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort? Heeft u vragen of tips voor ons? Of iets voor de agenda? Stuur ons een e-mail: info@bbn-amersfoort.nl

Deze site is voor het laatst op 4 juni 2024 gewijzigd.

Het BBN houdt rekening met uw privacy! Onze website plaatst geen cookies op uw computer. E-mail wordt na beantwoording of doorsturen verwijderd. De maillijst voor de digitale versie van het BBN Nieuws wordt off-line bijgehouden, staat niet op deze server en is niet openbaar. Hetzelfde geldt voor de ledenlijst van het BBN en haar werkgroepen. Ook de gegevens voor het bijhouden van het buurtbudget worden off-line bewaard, staan niet op deze server en worden verwijderd na de wettelijke bewaartermijn.