Meldpunt woonomgeving


Via het Meldpunt Woonomgeving kunt u iets doorgeven over het onderhoud van bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair.

Telefonisch melden
U kunt uw melding telefonisch doorgeven, via 14 033 of (033) 469 48 69 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Als u een melding doorgeeft via de website, kan een foto worden toegevoegd. In totaal kunnen maximaal 3 foto’s worden geupload.

Wat doet de gemeente met uw melding?
Iedereen kan een melding doorgeven aan de gemeente. De gemeente registreert de melding en zorgt ervoor dat deze terechtkomt bij de juiste afdeling of andere organisatie. De gemeente streeft naar een afhandeltermijn van maximaal twee weken. Normaal gesproken krijgt u hierover geen persoonlijk bericht, u ziet dan vanzelf dat de melding is afgehandeld. Als dit niet binnen twee weken gebeurt, ontvangt u hierover een bericht. U hoort dan waarom de behandeling langer duurt, of wellicht waarom de gemeente de melding niet (verder) kan afhandelen.

Wijkopzichters
Amersfoort heeft een aantal wijkopzichters. Zij houden toezicht op het dagelijks onderhoud aan de stad. Wijkopzichters hebben wekelijks telefonisch spreekuur, op maandag van 12.00 tot 13.30 uur (via het telefoonnummer van Meldpunt Woonomgeving).

Meer informatie en on-line meldingsformulier
Op de website van de gemeente Amersfoort vindt u hier meer informatie over het meldpunt en een on-line meldingsformulier waarmee u ook uw melding kunt doorgeven.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.