Andere zaken


Op deze pagina vindt u informatie over de binnenstad en van het Binnenstad Bewoners Netwerk, voor zover dat nieuws niet op andere pagina's van deze website staat. De meest actuele informatie vindt u op de startpagina van onze website.

Vrijwilligerspolis gemeente Amersfoort

Voor de vrijwilligersverzekeringen is de gemeente Amersfoort aangesloten bij het collectieve verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis. Deze verzekering geldt in principe voor alle vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente.

Zijn vrijwilligers goed verzekerd?
Voor vrijwilligers is het belangrijk om goedverzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Om deze risico’s af te dekken voert Vrijwilligersnet Nederland de Vrijwilligerspolis. Vrijwilligersorganisaties zijn middels deze collectieve verzekering met hun vrijwilligers verzekerd tegen de risico’s waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk. De polis geldt alleen voor de vrijwilligers van een organisatie. Deelnemers en bezoekers van georganiseerde activiteiten zijn niet via deze polis verzekerd. De Vrijwilligerspolis is gratis. De kosten worden gedragen door de gemeente Amersfoort.

Uit welke verzekeringen bestaat de Vrijwilligerspolis? De Vrijwilligerspolis kent zes verzekeringen:
1. Ongevallenverzekering voor vrijwilligers (inclusief ongevallen-inzittenden)
2. Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie
3. Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers
4. Schadeverzekering verkeersdeelnemers
5. Bestuurders aansprakelijkheid verzekering
6. Rechtsbijstandverzekering

Klik hier om een informatiefolder over deze verzekering te downloaden.

Meldpunt woonomgeving

Voor informatie over het Meldpunt woonomgeving per 1 januari 2010

Nieuws over de gehele stad

Actualiteiten over de gehele stad? Lees meer op de websites van De stad Amersfoort en Amersfoort Nu.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.